Odkazy

 • 19. prapor Stráže Obrany Státu Hodonín
  Jsme nepolitická a nezisková organizace, občanské sdružení, které se zabývá vojenskou historií z let 1914-1945, převážně se věnujeme ozbrojeným sborům za období 1.republiky Československé, okrajově děláme i jednotky ostatních států. Dále se zabýváme restaurováním dobové techniky, zdokonalováním našich historických jednotek pro účely bojových a jiných ukázek či stafáží a v neposlední řadě sběratelstvím (veškeré historické předměty a dokumenty s vojenskou tématikou z let 1914-1945). Naše sdružení má v současné době 10 členů, vlastníme plnou výstroj, funkční výzbroj, automatické zbraně na vyjímku policie a zrenovovanou pojizdnou bojovou techniku: 2 motorky CZ175 Standard (1938), dobové bicykly, lyže(ski)... (detail)
 • Garda města Hradce Králové
  Početné sdružení nadšenců, zabývajících se nejen pruskou a rakouskou historií. (detail)
 • Hraničářský Pluk 6
  Klub se zajímá o historii 1. poloviny 20. stol., konkrétně vývojem událostí v ČSR po roce 1930 až po “Mnichov 1938” a celou druhou světovou válku. (detail)
 • Klub vojenské historie Wurm
  Klub vojenské historie Wurm je občanské sdružení z Prahy, které sdružuje zájemce o vojenskou historii. Zabývá se vojenskou historií v průběhu před druhou světovou válkou, v období druhé světové války a po druhé světové války. Pořádání rekonstrukcí bitev, výstav a akcí pro veřejnost. Nabídka filmového komparzu, půjčování rekvizit výstroje, uniforem a dobové techniky. (detail)
 • KVH 1. prapor STRÁŽE OBRANY STÁTU
  Jsme KVH zabývající se historií ozbrojených sborů 1. republiky. Především se zaměřujeme na osudný rok 1938. (detail)
 • KVH 2.RCT Praha
  Když už si hrát na vojáky tak s nějakou flintou. Náš klub začal hned po svém vzniku používat namísto oblíbených „kuličkáren“ paintballové zbraně... (detail)
 • KVH Břeclav
  Tento klub je sdružení nadšenců z Břeclavska, zajímající se o vojenskou historii se zaměřením na období 1914 – 1989. (detail)
 • KVH Gardekorps
  Stránky klubu, který se účastní většiny vojensko-historických akcí týkajících se české a československé národní historie. (detail)
 • KVH Josefov
  Naší činností je budování dělostřelecké historické jednotky z období 1866, kulturní a společenská vystoupení v dobových uniformách, organizování kulturních a společenských akcí, péče o fortifikační dědictví pevnosti Josefov a sběratelství militárií. (detail)
 • KVH Opava
  Prezentace klubu vojenské historie Opava, který stojí za rekonstrukcí muzea opevnění v Milostovicích. (detail)
 • KVH Pardubice
  Klub, který původně uvažoval o rekonstrukci pěchotního srubu a nakonec se úspěšně vrhl na techniku a uniformy 1. a 2. světové války. (detail)
 • opevnění v Orlických horách
  Československá armáda 1918-1938, opevnění v Orlických horách (detail)
 • Stránky KHV Brno
  Tento klub se nestará o žádný objekt a tak na jejich stránkách naleznete informace z výjezdů na opevnění, odkazy na stránky, něco o klubu a jejich klubový časopis Boing. (detail)
 • Stránky o VHK ERIKA Brno
  Vojensko historický klub Erika Brno zabývající se vojenskou historií, především 20. stoletím. Činnost klubu zahrnuje sběratelství, účast a spolupořádání vojensko-historických akcí a pořádání expedic na místa bojů. (detail)